Konsultasjon

Hva skjer hos din terapeut?

Hos din terapeut blir du spurt om å beskrive dine symptomer, eventuelt tidligere behandlinger knyttet til dine symptomer og hvilke undersøkelser du har blitt henvist til ( ultralyd, MR , CT etc.). Vi går også i gjennom tidligere sykehistorie.
Etter samtalen blir kroppsholdning analysert, bevegeligheten i de forskjellige ledd testet og ved bruk av spesifikke tester blir det avdekket hvor symptomene kommer fra. Årsakssammenhengen blir vurdert og resultatet av dette danner grunnlaget for behandlingen.

Behandling er effektivt ved akutte, subakutte og kroniske lidelser. Alle tiltak vurderes ut fra en grundig kunnskap innen anatomi, nevrologi, fysiologi, patologi, embryologi og biomekanikk.