Hvem er jeg?

Innehaver Bekkestua Osteopati


Trude Degen - Aut.Fysioterapeut og Osteopat MSc.Ost. D.O. MNOF og eier av Bekkestua Osteopati. I 2016 feiret jeg 20 års jubileum som fysioterapeut.
Kort tid etter fysioterapeut utdannelsen i 1996 tok jeg en 2 årig videreutdannelse i manuell terapi ved Eden Reha i Donaustauf og jobbet som idrettsfysioterapeut, hovedsakelig innen håndball og- fotball bundesliga i Berlin og Erlangen, Tyskland.


Med min mann og våre to gutter flyttet jeg til Australia hvor vi bodde i 3 år, før vi flyttet til Danmark hvor vi bosatte oss i en 5-års periode. I Danmark startet jeg min 5-årige osteopatutdannelse ved siden av en privatklinikk, "Ryggklinikken" i Skanderborg, tett ved Århus. Sommeren 2010 kom vi flyttende til Norge, etter knappe 20 år i utlandet. Her bosatte vi oss i Bærum.


Etter 1 år med privatklinikk," klinikk for manuell medisin" på Bærums Verk, jobbet jeg 5 år som osteopat ved OK klinikken på Majorstua (2011-2016), en tverrfaglig klinikk med helsesøster, kiropraktorer, fysioterapeuter og osteopater. I løpet av denne tiden tok jeg en mastergrad utdannelse i Innsbruck, Østerrike, med fordypning innen ørebetennelser hos små barn (2013-2015). Jeg har også tatt videreutdannelse i England ved Southerland Cranial College i 3 år (2011-2013), samt en videreutdannelse innen barnebehandling i Berlin hos Tom Esser, en kjent personlighet innen barneosteopati i Tyskland (2016).

I løpet av 2017 tok jeg en videreutdannelse innen kvinnehelse og gynekologi i København ved Colette Peeters, en fantastisk belgisk osteopat som arbeider fulltid med kvinner som har problemer med ufrivillig barnløshet.

I begynnelsen av 2018 var det sportsfysioterapi i Donaustauf, Tyskland som sto for tur. Denne kursrekkefølgen blir undervist av Klaus Eder, fysioterapeuten til det tyske herrelandslaget i fotball siden 1988, i samarbeid med det tyske olympiske sportsforbundet (Dette er den samme "læremesteren" som underviste meg i manuell terapi utdanningen i slutten av 90´årene).Her ble jeg eksaminert og sertifisert sportsfysioterapeut (DOSB) grunnkurs, August 2018.

Nå i oktober ´18 til August 2019 tar jeg et ettårig videreutdannings forløp ved den Tyske Osteopati Skolen i Hamburg, innen SportsOsteopati. Dette blir et spennende deltidsstudium som vil utfylle kunnskapene jeg allerede har som sportsfysioterapeut.


Ved siden av å behandle barn og voksne med forskjellige diagnoser, har jeg fortsatt å jobbe tett med idrettsutøvere på de forskjellige nivåer, spesielt innen ballsport. De siste årene har jeg ofte fått henvist og behandlet pasienter fra logopeder og tannleger i forhold til kjeve- og stemmbånds-problematikk.