Hvem er jeg?

Innehaver Bekkestua Osteopati


Trude Degen - Aut. Fysioterapeut og Osteopat MSc.Ost. D.O. Medlem av PFF (Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund) og eier av Bekkestua Osteopati. I 2021 feiret jeg 25 års jubileum som fysioterapeut.
Kort tid etter fysioterapiutdannelsen i 1996 tok jeg en 2 årig videreutdannelse i manuell terapi ved Eden Reha/ Klaus Eder i Donaustauf,Tyskland og jobbet som idrettsfysioterapeut, hovedsakelig innen håndball og- fotball bundesliga i Berlin og Erlangen, Tyskland.


Sammens med min mann og våre to sønner flyttet jeg til Australia hvor vi bodde i 3 år, før vi flyttet til Danmark hvor vi bosatte oss i en 5-års periode. I Danmark startet jeg min 5-årige osteopati utdannelse ved siden av å drifte en privatklinikk, "Ryggklinikken" i Skanderborg. Sommeren 2010 kom vi flyttende til Norge, etter knappe 20 år i utlandet. Her bosatte vi oss i Bærum.


Etter 1 år med privatklinikk," klinikk for manuell medisin" på Bærums Verk, jobbet jeg 5 år som osteopat ved OK klinikken på Majorstua (2011-2016), en tverrfaglig klinikk med helsesøster, kiropraktorer, fysioterapeuter og osteopater. I løpet av denne tiden tok jeg en mastergrad utdannelse innen osteopati i Innsbruck, Østerrike, med fordypning innen ørebetennelser hos barn (2013-2015).

Jeg har i tillegg tatt videreutdannelse i temaet barnebehandling i England ved Southerland Cranial College i 3 år (2011-2013) og i Berlin ved Tom Esser, en kjent personlighet innen barneosteopati i Tyskland (2016).

I løpet av 2017 tok jeg en videreutdannelse innen kvinnehelse og gynekologi i København ved Colette Peeters, en fantastisk belgisk osteopat som arbeider fulltid med kvinner som har problemer med ufrivillig barnløshet.

I begynnelsen av 2018 var det sportsfysioterapi i Donaustauf, Tyskland som sto for tur. Denne kursrekkefølgen ble undervist av Klaus Eder, fysioterapeuten til det tyske herrelandslaget i fotball siden 1988, i samarbeid med det tyske olympiske sportsforbundet (Dette er den samme "læremesteren" som underviste meg i manuell terapi utdanningen i slutten av 90´årene).Her ble jeg eksaminert og sertifisert sportsfysioterapeut (DOSB) grunnkurs, August 2018.

Spesialisering innen sportsosteopati 2018-2019, et ettårig videreutdannings forløp ved den Tyske Osteopatiskolen i Hamburg OSD, innen SportsOsteopati. Dette var et spennende deltidsstudium som supplemerte godt til kunnskapene jeg allerede hadde som sportsfysioterapeut.


Ved siden av å behandle barn og voksne med forskjellige diagnoser, har jeg fortsatt å jobbe tett med idrettsutøvere på de forskjellige nivåer, spesielt innen ballsport. De siste årene har jeg ofte fått henvist og behandlet pasienter fra logopeder og tannleger i forhold til kjeve- og stemmbånds-problematikk.

 

I korona perioden 2020 - 2022 var det Psyko-neuro-immunologi som sto for tur,  et spennenede 2 årig studieforløp hvor samspillet mellom psykologiske prosesser, nervesystemet og immunsystemet ble undervist, kort forklart, hjernen- og hormonsystemets  samspill med immunsystemet.   Dette var for å få en dypere forståelse av alle påvirkningsmekansimene som påvirker kroppen som kan gi oss en sykdomsrespons.