Osteopati

Hva er osteopati?

Osteopati er en medisinsk vitenskap, som benytter seg av manuelle teknikker til diagnose og behandling. Osteopati er effektivt vedakutte, subakutte og kroniske lidelser. Osteopati utdannelsen er basert på tradisjonelle medisinske fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk, nevrologi, embryologi og patalogi.

  • En ferdigutdannet osteopat i Norge bærer tittelen D.O. ( Diplom Osteopat) eller også MSc.Ost. (Master of Science). De fleste land i Europa tilbyr osteopatutdannelse. Utdannelsen er av forskjellig varighet i de forskjellige land. For fysioterapeuter og leger blir denne utdannelsen ofte tilbudt som en deltids utdannelse med varighet på 5 år (diplom). En 2 årig masterutdannelse (MSc.Ost.) blir tilbudt etter en 5 årig diplomutdannelse. Fulltids utdannelsene krever ingen tidligere medisinske utdannelser, og varierer typisk mellom 4 (bachler)- og 6 år (master).
  • I USA er osteopatutdannelsen integrert i medisinutdannelsen som en spesialisering, og utdannet leger blir da spesialister innen manuell behandling. Siden osteopatien ble grunnlagt i1892 har faget blitt en universitetsutdannelse i England, Australia og New Zealand. Utdannelsen er statsautorisert i Europa i Finland, Island, Lichtenstein, Malta, Portugal og Sveits.

 

Osteopati betyr "lidelse som påvirker skjelettet"

En osteopat benytter utelukket kun hendene til å undersøke og behandle. Etter en grundig undersøkelse blir det satt opp en behandlingsstrategi, med hensikt å behandle de forskjellige årsaker som gir smerter og restriksjoner i kroppen. Ofte ligger årsakene ikke der hvor restriksjonen eller smerten oppleves. Osteopaten anser kroppen som en enhet, hvor alle strukturer påvirker hverandre, og alle ledd må kunne bevege seg optimalt for at kroppen skal kunne bevege seg optimalt, hvis ikke begynner nærliggende ledd å kompensere for den manglende bevegeligheten. Låsninger, restriksjoner eller spenninger vil kunne påvirke blodsirkulasjonen, nervesystemet, lymfesystemet, muskel-skjelettsystemet, organsystemet, immunforsvaret og pusten. Osteopaten er utdannet til å behandle denne type problematikk manuelt med sine hender. Osteopatens oppgave er å stimulere kroppen til å helbrede seg selv.
Behandlingsformens motto er; "Finn problemet, løs problemet og la kroppen klare resten".